Entree

Rii Hedera Dalitz is kunstenaar, onafhankelijk denker. Zij heeft als filosoof op de universiteit gewerkt. Later in haar leven is zij eigen projecten gaan opzetten.

In mijn werk wil ik de principiele verscheidenheid, de wellicht oneindig open variatie aan levende natuur thematiseren en visualiseren: het grillige van organische opeenvolging en patroonvorming, het levende en levendige ‘vormen’, met en in de omgeving, het omringende. Herhalingen die nooit precies ‘hetzelfde’ zijn, vormen die niet perfect zijn en nooit lijken te passen en de enorme rijkdom aan variaties en die ik allemaal evolutionair relevant acht. Patronen die niet in termen van ‘orde’ en ‘chaos’ zijn te karakteriseren. Ik wil ‘leven’ en ‘grilligheid’ een grotere plek in ons wereldbeeld geven. Ik wil organische, grillige patronen kunnen laten concurreren met geometrische vormen, waar we zo aan gewend zijn dat we ze als maatgevend voor onze smaak en esthetiek opvatten.

‘Een origineel, is niet de bron van een geheel, doch het resultaat van veel’

Ik wil af van de huidige classificaties, een indeling in ‘deel’ en ‘geheel’, of ook wel in ‘een’ en ‘veel’. Ik wil het begrip ‘organisch’ verrijken, veelvuldig inzetbaar maken, met een rijkdom aan meervoudsvormen, meerlingen de reeksen, de organische reeksen, visueel en ook begripsmatig/theoretisch.

 

SEMEIOSIS. Dit zijn voorbereidende tekeningen en schetsen die als oogmerk hebben om taal als een biologisch verschijnsel op te vatten.

ARTISTIEKE SEMANTIEK is een vorm van ‘grensdoorbrekend’, artistiek benoemen, en vervolgens portrettering van verschijnselen, zowel in tekeningen als ook in het poetische werk.

SEMEIOSIS II. Tweede serie schetsen en college(aan)tekeningen. Hoe kunnen we levende natuur een meer centrale plaats geven in ons leven en in ons wereldbeeld.

Comments are closed.