Entree

Rii Hedera Dalitz is kunstenaar, onafhankelijk denker. Zij heeft als filosoof op de universiteit gewerkt. Later in haar leven is zij eigen projecten gaan opzetten.

Het ORGANISCH  SERIALISME. Beeldende kunst over het levende vormen van organische natuur, levende stof, met en in hun omgeving. Met aandacht voor grilligheid, herhalingen die nooit precies hetzelfde zijn en de rijkdom aan variaties.

‘Een origineel, is niet de bron van een geheel, doch het resultaat van veel’

In mijn TEXTIELWERK poog ik ‘kiezende’ processen wat meer expliciet te visualiseren.

EMBRYONTISCH GELUID. Een 11 delige, poetische queeste op zoek naar een volgende taal der natuur. Op weg naar een metaphytica. Geinspireerd op taalfilosofische en natuurfilosofische ideeen.

SEMEIOSIS. Dit zijn voorbereidende tekeningen en schetsen die als oogmerk hebben om taal als een biologisch verschijnsel op te vatten.

ARTISTIEKE SEMANTIEK is een vorm van ‘grensdoorbrekend’, artistiek benoemen, en vervolgens portrettering van verschijnselen, zowel in tekeningen als ook in het poetische werk.

SEMEIOSIS II. Tweede serie schetsen en college(aan)tekeningen. Hoe kunnen we levende natuur een meer centrale plaats geven in ons leven en in ons wereldbeeld.

Comments are closed.