Entree

Rii Hedera Dalitz is kunstenaar, onafhankelijk denker. Ik heb als filosoof op de universiteit gewerkt. Later in mijn leven ben ik eigen projecten gaan opzetten.

Mijn werk staat in het teken van antropocentrisme kritiek: RUBATO ORGANICO: hoe kan de (vrije) maatvoering van mens in overeenstemming, in evenwicht, worden gebracht met maatvoering van/in natuur? Hoe goed zijn wij eigenlijk in meten, afwegen, inschatten, en zo in verbanden leggen? Het is hoofdwegen herwegen. Voorbij ecocentrisme en theorieën over verstrengeling, wil ik in een Nieuwe Natuur Filosofie, Kunst pionieren, en zou ik opnieuw willen beginnen. Filosofie, kunst als protopera, als een vorm van voorwerk, van voorbereiding. 

Het is oog willen hebben voor het organisch/grillige: het onregelmatig regelmatige. Patronen die niet in termen van ‘orde’ en ‘chaos’ zijn te karakteriseren. En waarin ‘groei’ er toe doet. Organische patronen kunnen laten ‘concurreren’ met geometrische vormen, waar we zo aan gewend zijn dat we ze veelal als maatgevend opvatten, voor onze smaak, esthetiek, voor ons wereldbeeld. Het zintuiglijke, evolutionaire laten ‘concurreren’ met het technische/natuurwetenschappelijke. Ter discussie stellend dat wij in ons natuurwetenschappelijk wereldbeeld kunnen claimen natuur te kennen, te doorgronden. Met name levende natuur. Stilstaan daarom bij beginselen van onze filosofische/wetenschappelijke tradities. Op zoek naar kandidaat nieuwe beginselen. Op zoek naar nieuwe ideeën en criteria voor weging en afweging.

‘Een origineel, is niet de bron van een geheel, doch het resultaat van veel’. Strofe in: Kr*eun.

Ik wil het begrip ‘organisch’ verrijken, veelvuldig inzetbaar maken, met een rijkdom aan meervoudsvormen, reeksen of meerlingen, met, en in het omringende, de omgeving. Of ‘ruimte’ in bepaalde theorieën. Een rijke theorie over ‘veel’ hanteren. Een groeilingentheorie. En zichtbaar maken. In beeld, taal en theorie. Als kunstenaar, huiskamergeleerde wil ik een bijdrage leveren aan een ‘organische’, ecologische theorie over ordenen, verzamelen, groeperen en classificeren. Zelfs, of juist, over tellen. Op zoek naar een nieuwe theorie over samenhang.

In mijn ORGANISCH SERIALISTISCHE KUNST/ABSTRACT ORGANISCHE KUNST wil ik visuele studies maken van meervoudsvormen, series, met en in het omringende, de ruimte, of het plasma. Laten zien. Op weg naar een nieuw begrip van ‘abstract’. Kunst als presentatie van nieuw te leggen, en nieuw gelegde verbanden.

In KR*EUN ontwerp ik een originetheorie over ‘groeilingen’, reeksen of meervoudsvormen, een theorie over natuurlijke reeksen. Overnieuw tellend, meetellende vanaf het begin.

EMBRYONTISCH GELUID is een queeste op zoek naar de grootste (antropocentrische) cirkel van betekenis. Naar een ‘biologische’ opvatting over verzamelen en verzamelingen.

Met ARTISTIEKE SEMANTIEK maak ik gebruik van een ‘kunst van het hernoemen’. Kunst als het begin van gedachtevorming.

In mijn recente TEXTIELWERK ga ik meer abstract, maar wel visueel, in op kwesties als verzamelingen en reeksen, lidmaatschap van verzamelingen, het vormen en groeien van reeksen.

Ik ben geïnspireerd door en werk verder aan/met ideeën van: Martin Heidegger, Mary Tiles, Susan Langer, Ernst Mayr, Michael Marder, Ruth Millikan, Timothy Morton, Mary Midgley, Carolyn Merchant, Bruce Nauman, Ferruccio Busoni/Ludwig Wittgenstein,  György Ligeti, Henri Poincaré, Jacques Derrida, Alain Badiou, René Daniels, Iannis Xenakis, Michel Serres, John Dupré, Remmelt Kraak, Alfred Whitehead, Susan Griffin, Douglas Kahn, Rineke Dijkstra, Mario Livio, Cy Twombly, Jan Wolkers, Carol J. Adams, Jaap van Brakel, Friedrich A. Kittler, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Rosalie Hirs, Peter Godfrey-Smith, Eli Maor. Enzovoorts, enzovoorts…

 

 

 

Comments are closed.